top of page

9월 07일 (수)

|

[Episode.01] 2022.09.07

[STORY 1] YU CHUN V-LOG

6 EPISODE 매월 첫번째 수요일 방송

[STORY 1] YU CHUN V-LOG
[STORY 1] YU CHUN V-LOG

시간 및 장소

2022년 9월 07일 오후 9:00 – 오후 9:30 GMT+9

[Episode.01] 2022.09.07

이벤트 소개

PARK YU CHUN’S SIGNAL (SEASON1)

[STORY 1] YU CHUN V-LOG

- 매월 첫번째 수요일 방송

- 평범한 시간들을 통해 보여지는 박유천의 진솔하고 유쾌한 스토리

 • [Episode.01] 2022.09.07 (WED) 21:00 - 21:30 GMT+9
 • [Episode.05] 2022.10.05 (WED) 21:00 - 21:30 GMT+9
 • [Episode.09] 2022.11.02 (WED) 21:00 - 21:30 GMT+9
 • [Episode.14] 2022.12.07 (WED) 21:00 - 21:30 GMT+9
 • [Episode.18] 2023.01.04 (WED) 21:00 - 21:30 GMT+9
 • [Episode.22] 2023.02.01 (WED) 21:00 - 21:30 GMT+9

티켓

 • [Episode.01]

  [STORY 1] 2022.09.07

  JP¥1,200
  세금: tax 포함
  할인 종료

합계

JP¥0

이벤트 공유하기

bottom of page